Tėvo prarastas dukters eilėraštis


tėvo prarastas dukters eilėraštis svorio netekusi moteris virš 50 metų

Eilėraščiuose gimtinės spalvos ir laiko verpetai m. Tie susitikimai primena XIX šimtmetyje Vakarų Europos šalyse veikusius literatūrinius salonus, į kuriuos rinkdavosi rašytojai, dailininkai, leidėjai. Šleževičių namuose šių susitikimų iniciatorė ir rengėja yra Jolanta Šleževičienė - žinomo poeto Stasio Anglickio - dukra.

Neseniai į šiuos namus susirinkta kalbėti apie pačios šeimininkės Jolantos pirmąją knygą "Gyvenimo burės". Jolanta Anglickaitė- Šleževičienė yra sukūrusi Kužių seniūnijos himną, o jos eilėraštis "Vaikystė" apie Olesinės kaimą tapo šeimos himnu. Poezija prasiveržė po tėvų mirties Jolantos tėvo prarastas dukters eilėraštis Stasys Anglickis ne kartą dukrai sakydavo: "Pabandyk ką nors sueiliuoti ir tu".

  1. BERNARDAS BRAZDŽIONIS POEZIJOS PILNATIS
  2. 45 ir bando numesti svorio

Tačiau į tuos raginimus Jolanta per daug dėmesio nekreipdavo. Nebuvo vidinio poreikio sėsti prie popieriaus lapo ir išlieti jame savo mintis ir jausmus.

Eilėraščiuose gimtinės spalvos ir laiko verpetai

Matydavo, kiek tėvas pluša prie rankraščių, kartais jis taip ir likdavo prie stalo, kai visa šeima eidavo miegoti. O kartą tėtis prasitarė: "Visą romaną sudedu į trumpą eilėraštį".

Galbūt ne į ilgą kelionę, Tuo ilgu svajonių ir svajonių keliu. Vakar jie mums saldžiai nusišypsojo, Jų akys spinduliavo ryškią šviesą, Ir kaip visada, laukdami mūsų apsilankymo, Jie svajojo duoti draugiškus patarimus.

Jolanta paskaitydavo tėčio posmų. Išeis knyga - įdomu būdavo, ką jis naujo sukūrė. Kai Raudėnų ar Kužių mokyklose dirbo, kai vadovavo Kužių vaikų darželiui, dažnai tekdavo renginio scenarijų sukurti, dainoms tekstus parašyti, montažui eilėraščio posmų sueiliuoti. Reikia - pati be didelio vargo sukuria. Paprastai ir lengvai. Ne vienas bendradarbis paklausdavo: iš kur, Jolanta, tu tuos posmus imi?

BERNARDAS BRAZDŽIONIS POEZIJOS PILNATIS

O sužinojęs, kad jos pačios parašyti, tardavo: tau gerai, kad taip sugebi. Bet tai nebuvo tikroji kūryba.

Išmintingas yra tėvas, kuris pažįsta savo vaiką. Shakespeare'as Kiek skaudžiau, nei būti įkando gyvatės, turėti nedėkingą vaiką. Shakespeare'as Tegul kraujas per metus atšąla Tavo įpėdinis vėl dega! Shakespeare'as Sūnus, be abejo, turi teisę pats pasirinkti žmoną, tačiau net tėvas, kuris visą savo laimę palieka vertoms atžaloms, turi teisę dalyvauti net ir patardamas.

Ji prabudo visai neseniai, kai amžinybėn jau buvo iškeliavę mama Janina ir tėtis Stasys Anglickiai. Tas netekties, praradimo, nenumaldomo laiko bėgimo jausmas ir paskatino imtis kūrybos. Knyga išėjo netyčia Pirmasis Jolantos Anglickaitės - Šleževičienės eilėraštis, prieš kelerius metus parašytas per pusvalandį, buvo paskirtas "Tėveliui". Tai atsisveikinimas su ką tik amžinybėn išėjusiu tėčiu.

Patarlės apie nedėkingus vaikus. Aforizmai ir patarlės apie tėvus, apie vaikus

Po to buvo antras, trečias ir kiti eilėraščiai. Kažkaip savaime ėmė lietis poezijos žodžiai.

Latvė motina dainavo mažai mergaitei latviškas dainas, o žemaičio tėvo vyresnioji sesuo, teta Morta, sekė lietuviškas pasakas, mokė lietuviškų dainų. Šeimoje gyveno ir vokiečių kilmės labai literatūrą — o ypač Gėtę — mylinti senelė, kuri jau anksti pradėjo vaikams skaityti vokiškas knygas. Į pradžios mokyklą atėjo Zina, kalbėdama, be gimtosios lietuvių kalbos, dar ir latviškai bei vokiškai.

Apie vaikystę, prabėgusią netoli Kuršėnų esančiame Olesinės vienkiemyje. Apie tėvą ir jo "kasdieninių darbų poeziją".

Liūnės Sutemos nuolatinės emigracijos ir eilės, pilnos lyriškų sutemų – 8 diena

Apie Ventos pakrančių gamtos grožį. Liejosi poezija, visai negalvojant apie knygos leidybą. Dabar Jolanta ne kartą pasvarsto: "Kodėl aš negalėjau rašyti tada, kai šalia turėjau tokį mokytoją - tėvo prarastas dukters eilėraštis.

Kai jo nebeliko, mano mintys ir prasiveržė eilėmis. Dalyvavo Jolanta viename literatūriniame vakare Kuršėnų pagrindinėje mokykloje, kuri pavadinta Stasio Anglickio vardu.

tėvo prarastas dukters eilėraštis dblock svorio netekimas

Čia papasakojo apie savo tėtį, paskaitė eilėraščių apie jį. Ne vienas liko sužavėtas įtaigiu jos balsu, nuoširdumu. Tada klausytojams ir kilo mintis - kodėl viso to nesudėjus į knygą, kodėl neparašius jai prisiminimų apie vaikystę, Olesinę, savo tėvus? O čia dar ir rajono vicemerė Rima Baškienė be užuolankų pasakė: "Jolanta, rajono savivaldybė parems jūsų knygą". Ne tik pasakė, bet po keliolikos dienų paaiškėjo, kad savivaldybės Valdyba skyrė lėšų knygai išleisti.

tėvo prarastas dukters eilėraštis

Trauktis nebebuvo kur. Atsisakyti tokio pasiūlymo negalėjo, nors eilėraščių visai poezijos knygai nelabai būtų užtekę.

Surask mus "Facebook"

Tuomet ir kilo mintis dalį knygos skirti prisiminimams apie tėvą poetą Stasį Anglickį. Pasitariant su knygos redaktore Šiaulių universiteto humanitarinių mokslų daktare Džiuljeta Maskuliūniene, su "Saulės deltos" leidyklos atstovais Jadvyga Kauneckiene ir Hubertu Smilgiu, ir išėjo knyga "Gyvenimo burės". Poetas Stasys Anglickis su dukra Jolanta dažnai pasikalbėdavo apie kūrybą ir gyvenimą.

Eilėraštin surašyti visi jo darbai, kuriais prasidėdavo ir baigdavosi poeto diena.

Dažniau - sode, skiepijant ir prižiūrint vaismedžius, mosuojant dalgiu pievoje, melžiant karvę, pjaustant malkas, ariant ar akėjant laukus. Nesvetimi poetui Stasiui Anglickiui buvo žemdirbiški reikalai. Pasak Jolantos Šleževičienės, tėvai vasarą atostogaudavo pasinėrę į ūkio darbus.